Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

 
Het gebied Ooijen-Wanssum is een deel van het aantrekkelijke landschap van de Zandmaas, gekenmerkt door de aanwezigheid van rivierduinen, maasterrassen en oude maasgeulen. Het omvat een aantal dorpen, een breed scala aan bedrijven (recreatief, agrarisch, industrieel) en bijzondere natuurwaarden.

Schaal

  • 400 ha

Producten

  • Ruimtelijk kwaliteitskader
  • Deelontwerpen
  • Landschapsplan
  • Beeldkwaliteitsplan

Periode

  • 2014-2016

Opdrachtgever

  • Provincie Limburg / Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Het project zet in op een integrale ontwikkeling van dit gebied in noord-Limburg en omvat het maken van ruimte voor de rivier; de aanleg van waterkeringen, weginfrastructuur en havengebied; en de ontwikkeling van natuur, recreatie en economische functies.

Ik heb daarin als ruimtelijk ontwerper bijgedragen aan het oplossen van integrale gebiedsvraagstukken, aan het ontwerp van alle onderdelen, het opstellen en implementeren van het Ruimtelijk Kwaliteitskader en het maken van een Landschapsplan en een Beeldkwaliteitsplan. Interactie met deskundigen, belanghebbenden en betrokkenen in diverse vormen binnen een geregisseerd proces is essentieel en kenmerkend voor dit project.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?