De zogenaamde bypass bij Kampen bestaat uit een vijf kilometer lange verbindingsgeul tussen IJssel en Drontermeer met aansluitende nieuwe uiterwaarden, waterkeringen en kunstwerken. De bypass zorgt voor extra hoogwaterveiligheid, de ontwikkeling van natuurareaal en een natuurverbinding, en nieuwe ruimte voor recreatie. Het vormt deel van een bredere gebiedsontwikkeling waarvan ook woningbouw en agrarische structuurversterking onderdeel zijn.

Schaal

  • 350 ha

Producten

  • Inrichtingsplan

Periode

  • 2010-2012 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Provincie Overijssel
Werken aan de bypass is een brede opgave met veel disciplines en partijen. Om te komen tot een hoogwaardig, samenhangend plan is vanuit een integrerende landschapsvisie in een voortdurende samenwerking in workshops en atelier gewerkt aan gezamenlijk benoemde ontwerpopgaven. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de vormgeving en het beheer van water, maaiveld, dijken en kunstwerken als functionele, ecologische en landschappelijke onderdelen van de bypass.

De bypass is opgevat als een nieuwe tak in de IJsseldelta. Ruim water in de vorm van geulen wordt gegraven voor de waterafvoerfunctie en de vaarrecreatieve functie van het gebied. Buiten de geulen wordt het gebied geschikt gemaakt voor het ontstaan van een groot, gestaag veranderend en veelzijdig moeras dat gestuurd wordt door het dynamische water van IJssel en IJsselmeer. De dijken rond de bypass hebben eigen typische profielen, die een weerslag zijn van de waterbouwkundige vereisten, het landschap waarin ze liggen en de recreatieve (verbindings-)functie die ze vervullen. Bijzonder is de klimaatdijk: door haar specifieke kan de nieuwe wijk tot op de dijk en tot aan de bypass doorlopen.

Binnen een consortium van Royal Haskoning, Witteveen+Bos, Tauw en H+N+S en in samenwerking met vele partijen heeft Jeroen de Jong in de rollen van ruimtelijk ontwerper, integrator en ontwerpcoördinator het inrichtingsplan opgesteld.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?