Het Kustlaboratorium is een experimentele combinatie van zilte aquacultuur, natuurontwikkeling, kustverdediging en recreatie, geïnitieerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap. Met dit innovatie plan voor kustontwikkeling wil de Stichting laten zien dat deze zaken goed kunnen samengaan, en een aantrekkelijk landschap kunnen opleveren.

Schaal

  • 45 ha

Producten

  • Toekomstbeeld

Periode

  • 2009 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Stichting Het Zeeuwse Landschap
Basis vormt de realisatie van een zilt milieu tussen een buitendijk en een binnendijk (slaperdijk). In dergelijke kustzones is het goed mogelijk om zilte aquacultuur te plaatsen door de aanleg van bassins waar vers zeewater kan in- en uitstromen en schelpdieren, vis, algen en zagers worden geteeld. In de zilte grond rondom kunnen zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor worden geteeld en met waardevolle natuurlijke zilte vegetatie en verschillende vogelsoorten een plek krijgen.

Dit idee van de Stichting is uitgewerkt tot een inrichtingsschets waarin de functies verenigd zijn in een aantrekkelijke kuststrook. Diverse beelden illustreren het toekomstbeeld. In het gebied Waterdunen bij Breskens wordt gewerkt aan de realisatie van het Kustlaboratorium.

Jeroen de Jong heeft in overleg met de Stichting en met deskundigen op het vlak van aquacultuur de schets gemaakt en de verbeelding gecoördineerd.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?