Noord-Zuid verbinding Limburg (Vlaanderen)

 
De N69 tussen Hasselt en Eindhoven wordt in delen uitgebouwd tot snelweg met internationale betekenis. Binnen Vlaams Limburg is het plan opgevat 11 km van deze verbinding een nieuw tracé te geven, buiten kernen om en door een landelijk gebied met cultuurhistorische en natuurwaarden. Een aantrekkelijke weg én een goede landschappelijke inpassing waren voorwaarden.

Schaal

  • 11 km snelweg

Producten

  • Nota Ruimtelijke Kwaliteit
  • Landschapsplan

Periode

  • 2011 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Aannemers- combinatie
Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure is gegadigden gevraagd een Plan Ruimtelijke Kwaliteit en Landschapsplan op te stellen voor dit wegdeel. Een Belgisch/Nederlandse aannemerscombinatie heeft Royalhaskoning gevraagd dit te doen.

Het plan is gebaseerd op de nadere verkenning van de positie van het nieuwe wegdeel in de historische opbouw van het gebied. Met name het sterke reliëf, het erfgoed van de mijnbouw en de hoge natuurwaarden maken het gebied bijzonder. Vanuit een visie op deze basis zijn de wegsegmenten getypeerd en zijn er in samenhang regels geformuleerd voor de onderdelen die de weg en de omgeving vormgeven (barriers, geluidsschermen, verlichting, kunstwerken, water, groen, grondlichamen e.d.). Onderdelen als kenmerkende kunstwerken en knooppunten zijn integraal uitgewerkt en verbeeld. Naast ruimtelijke aspecten zijn daarin bijvoorbeeld ook verkeerstechnische, kostentechnische, bouwtechnische, en ecologische aspecten meegenomen.

Binnen een team van ontwerpers en deskundigen was Jeroen de Jong verantwoordelijk voor het maken van het Landschapsplan, voor het opstellen van de nota Ruimtelijke Kwaliteit en voor de afstemming met de inhoudelijke aannemerscombinatie.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?