Oud Bommenede is een combinatie van twee historische erven op Schouwen-Duiveland in een fraai polderlandschap. Het omvat een camping en gebouwen voor een agrarische bedrijf. Daaraan wordt nu de zorgcomponent toegevoegd. Oud Bommenede groeit uit tot een landelijk erf voor ontspanning omgeven door boerenland.

Schaal

  • 7 ha
  • met bouw van 35 zorgvilla’s
  • 24 zorgappartementen en een schuur van 1500 m2

Producten

  • Stedenbouwkundig en landschapsplan

Periode

  • 2011-2012 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Maatschap Oud Bommenede
Voor de -gefaseerde- ontwikkeling van Oud Bommenede is een stedenbouwkundig en landschapsplan opgesteld. Het plan geeft aan op welke wijze het zorgconcept tot uitdrukking kan worden gebracht in de alle schalen van het erf, hoe de verschillende functies kunnen worden verenigd en hoe het nieuwe erf kan worden ingepast in de omgeving. In hoofdlijnen definieert het plan drie erfmilieus (hard erf, groen erf, en ruige rand) met ieder hun specifieke ordening, buitenruimte en programma(-mix).

Voor de buitenruimte en voor de gebouwen zijn ruimtelijke en architectonische eisen geformuleerd en zijn voorbeelden uitgewerkt. Het plan is op diverse vlakken nader onderbouwd, bijvoorbeeld als het gaat om compensatie voor natuur en landschap, waterhuishouding, energie en exploitatie.

Jeroen de Jong heeft het plan als hoofdontwerper opgesteld in intensieve interactie met de initiatiefnemers, in afstemming met de gemeente Schouwen en in samenwerking met een stedenbouwkundige, landschapsarchitect, ecoloog, hydroloog en exploitatiekundige.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?