Ruimte voor de rivier Deventer

 
De IJsseluiterwaarden bij Deventer hebben een transformatie ondergaan, om meer ruimte aan hoog water te bieden. Met de transformatie is ook de ruimtelijke kwaliteit van de waarden versterkt.

Schaal

  • 11 km uiterwaard

Producten

  • Alternatieven MER
  • Voorkeursalternatief
  • Inrichtingsplan

Periode

  • 2007-2011 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Gemeente Deventer/Provincie Overijssel
Op basis van integrale plannen ontwerpen is een “uiterwaardenpark” gerealiseerd, waarin het voldoen aan hoogwaternormen, het bieden van recreatieruimte, het verhogen van de natuurwaarde en het behoud van de cultuurhistorie op een aantrekkelijke wijze samengaan. Basis is het versterken van de identiteit van dit deel van de IJssel en van de relatie van de uiterwaarden met de stad Deventer (en haar beroemde waterfront).

In de lage waarden zijn nieuwe hanken gerealiseerd op basis van de bestaande hoogteverschillen. Op de hoge waarden zijn nieuwe paden en beplanting aangebracht zodat een bestaand landgoed, park en promenade als een samenhangende uiterwaardenpark kunnen functioneren. Bijzondere en aantrekkelijke onderdelen zijn het nieuwe parkfront tegenover het historische waterfront van Deventer en het grote watersportcomplex aan de promenade. Deze onderdelen zijn – net als de plannen voor het gehele gebied - in een intensieve interactie met betrokken partijen ontworpen.

Jeroen de Jong heeft als hoofdontwerper - samen met landschapsarchitecten, rivierkundigen, waterbouwkundigen, ecologen, beheerders en lokale deskundigen/belangstellenden – de planalternatieven, het voorkeursalternatief en het inrichtingsplan gemaakt.

Wilt u meer weten?