Ruimtelijke kwaliteit voor de Rivier Deventer

 
Ruimtelijke Kwaliteit is een belangrijke doelstelling geweest bij Ruimte voor de Rivier-projecten, ook bij Deventer. In de planvorming en plandocumenten is ruimtelijke kwaliteit integraal meegenomen en vastgelegd. In de realisatiefase is bewaking van dit aspect van groot belang gebleken.

Schaal

  • 11 km uiterwaard, inrichtingsdetails

Producten

  • Rapportage Ruimtelijk Kwaliteit, Deelontwerpen

Periode

  • 2013-2016

Opdrachtgever

  • Waterschap Groot Salland
Gedurende de uitvoering van Ruimte voor de Rivier Deventer heb ik deze bewaking verzorgt door ontwerpadviezen te geven aan de aannemerscombinatie (IJsselfront) en de realisator (Waterschap Groot Salland), detailontwerpen te maken, presentaties aan de ‘welstandscommissie’ van de gemeente Deventer te geven en een en nader te rapporteren in de Verantwoordingsrapportage Ruimtelijke Kwaliteit.

Wilt u meer weten?