De waterkering van de IJssel ligt over een lengte van ca 3 km nabij of tegen het Apeldoorns Kanaal. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is er de opgave een verbetering van de waterkering te realiseren om deze te versterken.

Schaal

  • 3 km waterkering

Producten

  • Ruimtelijk kwaliteitskader

Periode

  • 2016

Opdrachtgever

  • Royal HaskoningDHV voor Waterschap Veluwe en Vallei
De waterkering ligt in een bijzondere omgeving, op de overgang van Veluwe en IJsseluiterwaarden en langs het recreatief en cultuurhistorisch gewaardeerde Kanaal. Diverse landgoederen en erven liggen in de directe nabijheid van de kering. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader moet houvast bieden bij de afweging van alternatieven en bij het verdere ontwerp.

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader kent een heldere, instrumentele opzet en is ingevuld in interactie met belangenpartijen en direct betrokkenen. Door ook tussentijds af te stemmen met deskundigen werkend aan de oplossingsrichtingen voor de waterkering, wordt gebouwd aan een relevant én inspirerend kader, dat stuurt gedurende het gehele ontwerpproces.

Jeroen de Jong verzorgt de totstandkoming van het Ruimtelijk Kwaliteitskader, in samenwerking met deskundigen van RoyalHaskoningDHV.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?