Witboek Ruimte Vlaanderen

 
Dit ontwerpend onderzoek is een gebiedsuitwerking voor de hoofdopgave ‘Veerkrachtig Landschap ’uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het is gericht op het onderzoeken van clusters: combinaties van sectorale doelen in de toepassing van maatregelen voor een veerkrachtig landschap. Inzet is deze clusters te benoemen en ze zichtbaar te maken door middel van toepassing op voorbeeldgebieden.

Schaal

  • Gewest, deelgebieden
  • lokaal

Producten

  • Inspiratieboek

Periode

  • 2013 (werkzaamheden verricht bij VHP / RoyalHaskoning)

Opdrachtgever

  • Departement van Ruimte Vlaanderen
De term veerkracht is een ruimer begrip dan bijvoorbeeld klimaatadaptie. Voor dit onderzoek is een aantal beleidsstudies rond veerkracht geanalyseerd welke thema’s besproken worden. De meest voorkomende thema’s zijn vervolgens in ons onderzoek gebruikt. In het onderzoek is per thema op drie schaalniveau’s naar de veerkracht van het landschap gekeken: schaal van Vlaanderen, deelgebieden/streken en uitwerkingen op detailniveau. In schetssessies met zowel ontwerpers als technisch specialisten is op het detailschaalniveau in concrete situaties verkend wat de mogelijkheden zijn voor het verhogen van de veerkracht.
Getoonde tekeningen zijn van Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten?