Jeroen de Jong maakt als Landschapsarchitect, ruimtelijke ontwerpen voor de publieke buitenruimte.

Binnen een netwerk van professionals en zelfstandig werkt Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur aan ontwerp en advies op het niveau van landschap tot erf, van Ruimtelijk kader tot Inrichtingsplan.

De ondergrond van landschapsarchitectuur

Het landschap met haar gelaagde opbouw en gestage ontwikkeling vormt daarbij de basis. In de context daarvan worden de actuele vragen en de vragen van de toekomst verkend en met elkaar in verband gebracht. Gezamenlijk vormen zij de ondergrond voor optieverkenning, koersbepaling en conceptvorming.

Met visie worden de uiteindelijke voorstellen uitgewerkt en verbeeld. Interactie met de opdrachtgever, de belanghebbenden en de relevante disciplines in een georkestreerd ontwerpproces is essentieel voor het werk van Jeroen de Jong in het vakgebied van Landschapsarchitect.

 

Waterveiligheid als specialisme

Thema’s als infrastructuur, waterveiligheid, waterbeheer, natuur, toerisme/recreatie en ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing komen nadrukkelijk in het werk naar voren. Gelet op de jarenlange ervaring als landschapsarchitect kan werken aan waterveiligheid als specialisme van de studio worden gezien.

Als voorbeeld kunnen dienen haar projecten voor Ruimte voor de Rivier en voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In lijn met de maatschappelijke ontwikkeling heeft ook klimaatadaptatie een plaats in de studio gekregen.

 

Het vormgeven van de ruimte

De focus van de studio ligt op het maken van adequate voorstellen, opvallend door hun sterke integratie en bijzonder in hun toegespitste vormgeving. De kracht en plezier van de studio zit in het vormgeven en realiseren van interactie in ontwerpprocessen, het scherpstellen van kansen, het integreren van belangen en aspecten, het doen van structurerende voorstellen, en het vormgeven van de ruimte. De inzet is steeds de volgende stap richting realisatie te zetten.

Het ontwerpen vormt het kader voor de stappen. Daarbij is essentieel is om naast inrichting en vormgeving ook de visie en hoofdlijnen gezamenlijk te benoemen en vast te leggen.

jeroen de jong landschapsarchitect profielfoto Water ontwerp, Landschapsplan, Gebiedsontwikkeling, Klimaat adaptatie, Waterdunen, Ruimtelijke kwaliteit

JEROEN DE JONG
LANDSCHAPSARCHITECT

Werkervaring

25

Jaar


Werkveld


Ontwerpen, planning en ordening

Ontwerper


Zelfstandig landschapsarchitect met ruime ervaring

Loopbaan


Gemeenten & Bureau’s

Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur is in het Handelsregister opgenomen onder KvK-nummer 58896708 en in het Architectenregister onder nummer 3.070301.002.